fbpx

Disclaimer

Algemeen
De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website www.beursadviezen.com. Door de website te bezoeken gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik website

Alleen de natuurlijke personen hebben recht op toegang tot de website.

Het is de websitebezoeker verboden om de website:

  • geautomatiseerd te bezoeken;
  • te hacken en botnetwerken te gebruiken;
  • inhoud van de Website en onderdelen van de Website op andere websites te plaatsen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Door de Nederlandse wet- en regelgeving is er een heel groot verschil tussen het geven van beleggingsadvies en het verstrekken van informatie over beleggen. De informatie heeft slechts ten doel te informeren en niet te adviseren. Het verkrijgen van informatie tegen betaling is eveneens ‘informeren’. Aan de advertenties, foto’s, informatie, grafieken, commentaren/analyses en teksten op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten voorbehouden. Ondanks dat Beurs Adviezen B.V. zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en het onderhouden van deze website, kan Beurs Adviezen B.V. niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op deze website. De informatie is van algemene aard en is niet toegespitst op de individuele situatie van een persoon. Beurs Adviezen B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van onjuistheid of onvolledigheid van de informatie op deze website, ten gevolge van activiteiten die worden ondernomen op basis van de verstrekte informatie of eventuele koersverliezen, die geleden worden als gevolg van het gebruik van koersen, informatie of ideeën verstrekt door Beurs Adviezen B.V.

Bezoekers, lezers en abonnees worden geacht zelf na te gaan in hoeverre gepubliceerde beleggingsideeën waardevol zijn en passen binnen hun risicoprofiel en beleggingsdoelstellingen. Indien een bezoeker van beursadviezen.com zich niet in staat acht om door welke reden dan ook om zelfstandig een goede beleggingsbeslissing te maken dient hij/zij zich te wenden tot een beleggingsadviseur. Beurs Adviezen B.V. kan nooit als vervanging van een beleggingsadviseur gezien worden. Het verstrekken van welke informatie dan ook op beursadviezen.com is nooit toegespitst op de persoonlijke omstandigheden van een bezoeker of klant. Informatie is algemeen en hoeft helemaal niet te passen bij de persoonlijk financiële situatie of het beleggingsgedrag van een bezoeker van beursadviezen.com of klant van Beurs Adviezen B.V. Beurs Adviezen B.V. is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen als gevolg van het overnemen van beleggingsideeën op www.beursadviezen.com.

In het bijzonder zijn de prijzen en tarieven die vermeld staan op de website onder voorbehoud van typefouten. Ten aanzien van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Alhoewel wij de informatie, de grafieken en onze commentaren/analyses, zo goed mogelijk proberen weer te geven, is het mogelijk dat bepaalde informatie veranderd is of niet meer juist blijkt te zijn. Indien deze informatie gebruikt wordt voor het kopen of verkopen van financiële producten, bent u zelf verantwoordelijk voor uw beslissingen. Wij geven geen enkele garantie dat de conclusies die wij trekken en de signalen die wij geven op basis van onze bevindingen, tot winst of verlies zullen leiden.

Wij accepteren geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de verstrekte informatie door Beurs Adviezen B.V. Dit geldt voor onze signalen in het verleden, in het heden en in de toekomst. Tevens aanvaardt Beurs Adviezen B.V. geen aansprakelijkheid voor eventuele koersverliezen, die geleden worden als gevolg van het gebruik van koersen, informatie of ideeën verstrekt door Beurs Adviezen B.V. Bezoekers, lezers en abonnees van Beurs Adviezen B.V. zijn zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop zij gebruik maken van de geboden informatie en de gepubliceerde beleggingsideeën. Informatie en ideeën zijn op geen enkele wijze een vervanging van deskundig advies. Bezoekers, lezers en abonnees worden geacht zelf na te gaan in hoeverre gepubliceerde beleggingsideeën waardevol zijn en passen binnen hun risicoprofiel en beleggingsdoelstellingen. Beurs Adviezen B.V. is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen als gevolg van het overnemen van beleggingsideeën op www.beursadviezen.com.

Auteursrechten

Beurs Adviezen B.V. behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Het kopiëren of doorsturen van deze informatie is strikt verboden zonder toestemming.

Verwijzingen en/of hyperlinks naar andere websites die niet het eigendom zijn van Beurs Adviezen B.V. zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de website. Beurs Adviezen B.V. geeft geen enkele garantie noch aanvaardt enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.

Privacy & cookies

Beurs Adviezen B.V. handelt in overeenstemming met de AVG welke vanaf 25 mei 2018 van kracht is. Beurs Adviezen B.V. zal op grond van de AVG een register van verwerkingsactiviteiten bijhouden.

Beurs Adviezen B.V. heeft op Google Analytics de demografische en interesse rapporten ingeschakeld. Beurs Adviezen B.V. gebruikt de door haar verzamelde informatie voor:

  • het verkrijgen van beter inzicht betreffende het aantal en het soort websitebezoekers;
  • het segmenteren van de websitebezoekers met als doel de verschillen tussen websitebezoekers die conversie genereren en de websitebezoekers die geen conversie generen in kaart te brengen;
  • het verfijnen en optimaliseren van de strategieën voor advertentiecampagnes.

Toepasselijk recht en geschillen

Op deze disclaimer is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
Geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Wijzigen en verwijderen

U kunt de door u verstrekte bedrijfsgegevens altijd laten wijzigen of op verzoek laten verwijderen.

Voor meer informatie over ons privacybeleid verwijzen wij u door naar onze privacyverklaring.

Vragen?

Als u nog vragen heeft over deze disclaimer of ons privacy beleid, neem dan contact met ons op.

KRIJG VANDAAG NOG INZICHT IN ONZE PORTEFEUILLE

Je bent succesvol aangemeld voor onze nieuwsbrief

There was an error while trying to send your request. Please try again.

Beurs Adviezen will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.